Lumo Lift holdningstrener

Normalpris kr 1.299,- - Salgspris

Lumo Lift hjelper deg forbedre holdningen din!

Ved å vibrere hver gang du har dårlig holdning, sier den fra at du må rette deg opp.

Lumo LIft kobler seg på mobilen din, slik at du kan få full oversikt over holdningen din, og fremgangen, i den tilhørende appen.