Nøkkeldør

IDÉEN: Nøkkeldør

En dør som sier ifra når jeg har glemt igjen nøklene i nøkkelhullet.

SYNTES DU DETTE ER EN GOD IDÉ?