Sirkulasjonstrener for fly

IDÉEN: Sirkulasjonstrener for fly

Mange er bekymret for DVT når de flyr. Er en massasjerulle som holder sirkulasjonen i gang en god idé?

 

SYNTES DU DETTE ER EN GOD IDÉ?