Work your way

IDÉEN: Work your way

At folk sitter uvirksomme når de reiser er ikke bra samfunnsøkonomisk, og representerer en ubrukt ressurs. Er det å gi gratis togbilletter til dem som jobber på turen (alle mulige typer arbeid) en god ide?

 

SYNTES DU DETTE ER EN GOD IDÉ?