Microlock

IDÉEN: Microlock

Folk har ofte behov for å låse ting, men har ikke en lås for hånden. Er en mikrolås som får plass på nøkkelknippet en god ide?

 

SYNTES DU DETTE ER EN GOD IDÉ?