Tørkepapirfukter

IDÉEN: Tørkepapirfukter

Er en tørkepapirholder som fukter papiret slik at det er klart til å vaske benken en god idé?

SYNTES DU DETTE ER EN GOD IDÉ?