Puter for bedre beinplass under flyvning

IDÉEN: Puter for bedre beinplass under flyvning

Jeg er ganske høy og har derfor ganske lange lår. Dette er det ikke tatt høyde for i moderne fly. Det blir som regel for lite plass for mine lår og detter går utover knærne. Min idé er lage høy pute pute som slik at man får en vinkel på låret og dermed bedre plass.

 

 

SYNTES DU DETTE ER EN GOD IDÉ?