Skoleeple

IDÉEN: Skoleeple

Det er mye støy i klasserom, og dette kan gå utover konsentrasjonen til både elevene og læreren. Dårlig luftkvalitet kan også påvirke hvor våkne elevene er. Dette Skoleeplet måler støy og luftkvalitet og holder læreren oppdatert gjennom dagen.

SYNTES DU DETTE ER EN GOD IDÉ?