Keylock

IDÉEN: Keylock

Mange er bekymret for å miste nøkkelen eller å legge den igjen et sted ute. Denne nøkkelholderen kommer med kodelås. Vipp nøkkelen inn i etuiet og lås den fast. Om nøkkelen skulle bli forlagt kan ikke den som måtte finne den lengre få adgang til huset ditt. Enda bedre, du kan nå med mye større trygghet legge igjen nøkkelen under dørmatten.

SYNTES DU DETTE ER EN GOD IDÉ?