HitAlarm

IDÉEN: HitAlarm

 

Mange kvinner føler seg utrygge og går med nøkkelen mellom ngrene for ekstra beskyttelse. Er det en god idé å lage en alarm med veldig høy lyd hvor husnøkkelen blir til et farlig stikkvåpen?

 

 

SYNTES DU DETTE ER EN GOD IDÉ?

DETTE ER HVA ANDRE HAR STEMT9

Stemte JA

5

Stemte NEI
Navn: Anders
Postnummer: 1341