Støvsuger og vasker i ett

IDÉEN: Støvsuger og vasker i ett

De fleste misliker å rengjøre. Er en vaskemaskin for hjemmet som støvsuger, damper, gnikker, og suger opp fuktigheten i én bevegelse en god idé?

SYNTES DU DETTE ER EN GOD IDÉ?