Støvsuger og vasker i ett

IDÉEN: Støvsuger og vasker i ett

De fleste misliker å rengjøre. Er en vaskemaskin for hjemmet som støvsuger, damper, gnikker, og suger opp fuktigheten i én bevegelse en god idé?

SYNTES DU DETTE ER EN GOD IDÉ?

DETTE ER HVA ANDRE HAR STEMT11

Stemte JA

2

Stemte NEI
Navn: Anders
Postnummer: 1341