Ladefri mobil

IDÉEN: Ladefri mobil

En mobil som jeg slipper å lade og som jeg bare kan sveive i gang.

SYNTES DU DETTE ER EN GOD IDÉ?