Når er det tomt?

PROBLEMET: Når er det tomt?

Jeg vet aldri når gasstanken er tom før det er for sent - finnes det en løsning?

SYNTES DU DETTE ER ET PROBLEM?

HAR DU EN LØSNING PÅ DETTE PROBLEMET?

JA, JEG HAR EN LØSNING

DETTE ER HVA ANDRE HAR STEMT14

Stemte JA

5

Stemte NEI
Navn: Anders
Postnummer: 1341
Land: Norge