Riper i gulvet

PROBLEMET: Riper i gulvet

Stolbena lager merker og sånne knotter fungerer ikke for oss - noen ideer?

SYNTES DU DETTE ER ET PROBLEM?

HAR DU EN LØSNING PÅ DETTE PROBLEMET?

JA, JEG HAR EN LØSNING